ЛШП 2017 детали

Upper-Intermediate: 359 каб.

Intermediate: 441a каб.

Pre-Intermediate: 268 каб.

Elementary: 320 каб.